Zimná údržba komunikácii, chodníkov, plôch a parkovísk.

Profesionalita a dlhoročné skúsenosti!

Šestnásťročné skúsenosti so zimnou údržbou komunikácií, plôch a objektov sú garanciou našej odbornosti a flexibility. Neustále rastúci počet spokojných klientov, z ktorých väčšina využíva služby MT SERVICE  dlhodobo, je dôkazom toho, že svoju prácu vykonávame dobre a zodpovedne. Vždy sa snažíme našim klientom vyjsť v ústrety v maximálnej možnej miere. A pretože nám záleží na budúcnosti, snažíme sa, aby boli naše služby čo najviac v súlade s ekologickými princípmi.

Prenechajte teda zimnú údržbu nám, profesionálom!

MT SERVICE pôsobí vo všetkých mestských častiach mesta Bratislavy a v jej blízkom okolí. Naša spoločnosť má overený funkčný systém na výkon a kontrolu zimnej údržby.  Je vybavená potrebnými mechanizmami, zaškoleným stálym personálom aj dostatočnou skladovou zásobou posypových materiálov. Udržiavané komunikácie sú pravidelne monitorované našimi rajónovými kontrolórmi v danej lokalite, ktorí Vám budú ochotne nápomocní. Klienti majú k dispozícii elektronický systém výkazov vykonaných prác, s možnosťou detailnej kontroly jednotlivých úkonov, dátumov či množstva spotrebovaného materiálu. Samozrejmosťou je pohotovostný dispečing dostupný aj mimo pracovných dní a hodín či priestory pre osobné stretnutie s klientom na adrese spoločnosti.

MT SERVICE preberá zodpovednosť za vykonané práce a je poistená pre prípad ublíženia na zdraví či vzniknutej škody na majetku.

Ponuka zimnej údržby na obdobie, zima 2018/2019 (klikni pre zobrazenie) 

Vyššie uvedená ponuka je pre obytné a polyfunkčné objekty. V prípade, že máte záujem o údržbu  administratívneho, skladového objektu, väčšieho alebo atypického rozsahu, radi bezplatne vykonáme obhliadku, navrhneme vhodný typ údržby a vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku.

Ak nie ste platcom DPH, ponúkame Vám individuálne riešenie s možnosťou fakturácie bez DPH.  Kontaktujte nás prosím!

Aby sme Vám dokázali poskytnúť naše služby v požadovanej kvalite, dovoľujeme si Vás požiadať o rešpektovanie ofciálneho začiatku zimnej sezóny, t. j. 15. novembra 2018. V prípade záujmu o naše služby, nás prosím kontaktujte v predstihu, ideálne do 1. novembra 2018. 

Všeobecné zásady

Na základe všeobecne záväzných nariadení (VZN) a predpisov je zimné obdobie pre zabezpečenie zimnej údržby stanovené v termíne od 15. novembra 2018 do 31. marca 2019.
Spôsob výkonu zimnej služby upravuje VZN príslušnej mestskej časti. Zimnou údržbou sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti spôsobených poveternostnými podmienkami na vozovkách a komunikáciách pre peších. Zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti komunikácií spôsobených poveternostnými podmienkami sa vykonáva:

  • zmierňovaním šmykľavosti (posyp, sekanie ľadu)
  • mechanickým odstraňovaním snehu (odhrn snehu).

Konzultácie, obhliadky a zameranie

MT SERVICE ponúka možnosť bezplatnej osobnej konzultácie a prispôsobenie údržby požiadavkám klienta. Vykonávame bezplatne obhliadky objektov, plôch či komunikácií, zameranie a zakreslenie do nákresu a následné vypracovanie situačnej mapy, ktorá slúži ako podklad pre výkon údržby. V prípade údržby väčšieho alebo atypického rozsahu ponúkame možnosť vypracovania uceleného plánu údržby či konkrétnych cenových kalkulácií. 

Metóda a spôsob výkonu údržby

Práce spojené zo zabezpečením zimnej údržby sú vykonávané denne, a to aj v čase pracovného pokoja, v čase od 6.00 až do 21:00 hod. (pokiaľ zmluvný vzťah neurčuje inak). V prípade spádu snehu alebo pri tvorbe poľadovice v nočných hodinách vykonávajú pracovníci údržbu tak, aby bola zabezpečená schodnosť komunikácii už v čase od 6:00 hod. Pohotovostný dispečing v koordinácii s rajónovými kontrolórmi na základe vykonaných obhliadok a podľa pravdepodobného vývoja počasia vysielajú pracovníkov na potrebné úkony.

Naši pracovníci udržiavajú rovnaké objekty/komunikácie počas celej zimnej sezóny, preto ich dobre poznajú, dokážu práce prispôsobiť špecifckým potrebám daného objektu/komunikácie a pružne reagovať. Objekty prideľujeme pracovníkom vo vzájomnej blízkosti v jednom obvode, resp. mestskej časti, čím sa znižuje riziko komplikácií počas ich presunov. Práce sa vykonávajú podľa charakteru objektu a komunikácie ručne alebo mechanizmami.

O kontrolu schodnosti komunikácie a vykonaných prác sa starajú kontrolóri podľa rajónov. Pri riešení problematických situácií alebo reklamácií tak klient komunikuje priamo so zodpovedným kontrolórom, čo prispieva k promptnejšiemu riešeniu. Kontrolór má na starosti kontrolu kvality práce, dodržiavanie rozsahu udržiavaných plôch v zmysle zmluvných podmienok a rozhodnutie o potrebe vykonať jednotlivé úkony.